Wat een commotie zeg over de Nederlandse Nashville verklaring. Ik geloof dat de verklaring duidelijk laat zien wat de bijbel en daarom ook God zegt over dit onderwerp.

In Hebreeën 4:12 staat dat het Woord van God levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Regelmatig houdt de bijbel ons een spiegel voor en laat het zien wat zondig of verkeerd is in ons leven – volgens Gods standaard die niet veranderd. De bijbel leert ons ook dat God niet alleen maar liefde is maar ook heilig en rechtvaardig.

De verklaring is een duidelijke boodschap die nodig is na alle veranderingen van de laatste decennia. Een voorbeeld is de open brief van honderden predikanten en kerkelijk werkers waarin ze stellen dat het homohuwelijk in hun kerk geen enkel probleem is. Het is nodig om de zaken juist te zien. Het is zwart of wit, niet een beetje grijs, of zoals Avalon het in hun liedje “Give It Up” zingt: “The choice is black or white, not a shade of gray”.

De manier waarop de publieke media er mee aan de haal gaat maakt me wel verdrietig. Ik denk dat de opstellers dat nooit zo hebben bedoeld. Het is duidelijk dat dit een boodschap is voor christenen of diegene die zich zo noemen. Vrijheid van meningsuiting, levensstijl en seksuele overtuiging is een recht dat ook door christenen als heel belangrijk wordt gezien. Maar de bijbel zegt ook: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7).

De seksuele zonden die door deze statement even weer op zwart/wit worden gezet zijn maar een deel. Er zouden nog talloze andere statements kunnen worden opgesteld. Laten we daarvoor de bijbel raadplegen en net als David zeggen in Psalm 139:23,24: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

De Nederlandse verklaring kan hier gevonden worden: https://nashvilleverklaring.nl

Als je verder wilt lezen hoe we hier als ‘christelijk’ Nederland in zijn beland en waarom dit ook onder christenen zoveel onenigheid teweeg brengt dan raad ik van harte deze site aan: http://toetsalles.nl/watis.htm