Volgens de statistieken eindigt zo’n 34 procent van alle huwelijken in een echtscheiding.  Ook dichtbij zie ik relaties die stranden. Ik heb nog een oud stukje van Elly Zuiderveld dat ik graag met jullie wil delen.  Liefhebben is een keuze en vooral iets waar je aan moet werken.

Toen onze jongste dochter voor het eerst op haar nieuwe school in Amsterdam kwam vroegen de kinderen van haar klas: ‘Bij wie woon je? Bij je vader of je moeder?’
Verbaasd zei ze: ‘Bij allebei.’

Ze bleek een van de weinige leerlingen te zijn, van wie de ouders niet gescheiden waren.
Ik heb daar toen over nagedacht. Waarom scheiden mensen? Waarom gaat liefde over?

En ik dacht hoe het bij ons was gegaan. In het begin waren we natuurlijk super-verliefd, echt een prins en een prinses uit dat sprookje, waar ik al eens over schreef.

Ik hoefde maar aan hem te denken, of de vlinders fladderden door m’n buik. Toen we trouwden werden een heleboel dingen gewoon, die eerst bijzonder waren.

De prins bleek soms zweetsokken te hebben en te snurken in z’n slaap. En de prinses had vaak last van een ochtendhumeur.

Toen kwamen de kleine prinsjes. Dat betekende: midden in de nacht uit bed, poepluiers verschonen, de taken meer verdelen en af en toe een fikse ruzie over de opvoeding. Want de prins vond dat het zus moest maar de prinses deed het liever zo.

Zo groeiden ze langzamerhand uit elkaar en er was niemand die zei hoe het echt moest. De damesbladen gaven de prinses gelijk. En de herenbladen toverden de prins een heerlijk leven voor zonder al die toestanden.

Wat nu?

Op een dag zijn de prins en de prinses op hun knieën gegaan en hebben aan de allermachtigste Koning gevraagd, hoe het moest.
En Hij heeft ze geholpen. Door zijn liefde en zijn woord.

En het wonderlijke was, dat niemand meer gelijk hoefde te hebben. Liefde bleek ook respect te zijn. En vriendschap.
En op een dag kwamen de fladderende vlinders weer terug. Joepie!

En toen werd er een klein prinsesje geboren.
En ze leefden nog lang en gelukkig?

Pffffff….het kostte nog veel zweetdruppels en tranen en af en toe een flinke woordenwisseling. Maar altijd zochten ze de Koning weer op.

En het gaat nog steeds goed.
Liefde is iets, waaraan je moet werken.
En je hebt er hulp bij nodig.